واحد فروش پروژه

rajab-ramzannejad2

آقای رجبعلی رمضان نژاد

مسئول فروش پروژه

abolfazl-afshari2

آقای ابولفضل افشاری

روابط عمومی پروژه

 

photo_2016-11-18_15-29-57

مهندس مالک اسماعیل تبار

مشاور پروژه