فروش ویژه پزشکان

در خصوص فروش ویژه پزشکان و دریافت اطلاعات بیشتر در این خصوص و هماهنگی به منظور اخذ معرفی نامه سازمان نظام پزشکی ، کلیه پزشکان محترم به طور مستقیم با مهندس اسماعیل تبار تماس حاصل فرمایید .

مهندس اسماعیل تبار  ۰۹۱۲۱۵۹۳۷۴۵