فاز یک شهرک قصر دریا

 

فاز یک پروژه قصر دریا . ۱۷۰ ویلای دوبلکس در غالب ۴ تیپ زیبا و لوکس بطور کامل ساخته و تحویل گردیده است .